top of page

nöjda kunder är det viktigaste för oss.

Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga med sitt val av städföretag och därför erbjuder vi alla våra kunder 100% Nöjdkund - garanti. Garantin syftar till att understryka vår höga städkvalité vid alla arbeten.

Vad innebär garantin?

  • 2 dagars nöjdkund-garanti

  • Att eventuella fel och brister åtgärdas

  • Att alla åtgärder utförs kostnadsfritt

 

Så här fungerar vårt Nöjd Kund-Garanti

  • Kunden påtalar fel eller brister till oss genom telefon eller mejl

  • Vid godkänd reklamation så åtgärdas bristerna inom 48-timmar

Alltid 100% kundnöjdhet

Genom återkommande kundundersökningar får vi god information hur våra kunder upplever oss. Undersökningarna syftar till att ta reda på hur kunderna värderar vår verksamhet och därigenom får vi ett tydligt och åtgärdsinriktat underlag för ett förbättringsarbete. Jämförelser med tidigare års undersökningar ger oss ett värdefullt verktyg för att kunna utvärdera kvalité och hur vi utvecklas. Och synpunkter från våra kunder är en mycket viktig informationskälla för vårt arbete och genom en kontinuerlig dialog med våra kunder får vi ständig återkoppling på utfört arbete och vår verksamhet.

Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga med oss och erbjuder därför alla våra kunder 100% Nöjdkund - garanti. Garantin syftar till att understryka vår höga städkvalité vid alla arbeten och vid eventuella brister ser vi till att åtgärda bristen kostnadsfritt inom 48-timmar.

 

Efter en klagomålsanmälan går vår arbetsledare igenom bristen tillsammans med den medarbetare som utfört arbetet för att säkerställa att händelsen inte inträffar igen.

bottom of page