top of page

HÅLLBARHET & KVALITÉ

Fejax är ett företag som tar hållbarhet & kvalité på allvar. 

För att uppfylla behoven för både nuvarande och kommande generationer har vi ett ansvar. Därför lägger vi på Fejax stor vikt vid hållbarhet och arbetar ständigt med visionen att minimera den påverkan vi har på vår miljö genom att använda jordens resurser på ett klokare sätt.

Som en stor aktör inom branschen i Uppsala vill vi ta ett ansvar för vårt hållbarhetsarbete vilket innebär ​att vi som företag, arbetsgivare och leverantör tar ett helhetsansvar. För att värna om vår planet på ett hållbart sätt är därför varje beslut betydelsefullt i alla led. Vi samarbetar med en rad olika företag och leverantörer och vi försöker alltid att hitta vägar som gynnar miljön på bästa sätt. Ju fler vi är som jobbar för en hållbar framtid desto bättre! Vi använder endast städmedel som är miljöcertifierade samt att vi i så stor utsträckning som möjligt tar cykel istället för bil. Vi väljer endast städmaterial och metoder som ger minsta möjliga miljöpåverkan och försöker att alltid städa smart och undviker att slösa på resurser i onödan.

Fejax har kunnat växa från en stabil grund sedan 1992 genom att alltid sätta kvaliteten i fokus. Kvalitetsbegreppet är genomgående i vårt dagliga arbete och i vårt ansvar gentemot dig som kund. Att våra anställda mår bra och trivs är en förutsättning för att vi ska kunna leverera det vi lovat er - kvalité. Därför är det en självklarhet för oss att ha goda arbetsvillkor och rättvisa löner. Vår personal är alltid försäkrade på arbetsplatsen och vi följer en diskrimineringspolicy som vi satt tillsammans med våra medarbetare. 

PRODUKTVAL

Vi väljer endast material och metoder som ger minsta möjliga miljöpåverkan. Många rengöringsmedel innehåller starka och miljöskadliga kemikalier som sedan sköljs ner i avloppet och ut i våra vattendrag.  Visst avlägsnas en hel del i våra reningsverk, men vattenorganismer hotas ändå och miljön tar skada när vi använder giftiga kemikalier i våra hem.

Den viktigaste ingrediensen i alla rengöringsmedel är tensider. Dessa tensider bryts ned i olika hastighet och eftersom att de är giftiga för allt som växer och lever i vatten, är det bäst att använda naturliga tensider som bryts ner snabbare än de syntetiska. Valet av rengöringsmedel spelar därför en stor roll för miljön och anledningen till att vi använder milda och miljömärkta rengöringsmedel. 

VAR MED OCH BIDRA TILL EN RENARE MILJÖ

Som kund kan du bidra till att minska miljöpåverkan genom att återvinna. Läs mer om vår tjänst - återvinningsservice. 

bottom of page